Swedes on Blurty!'s Blurty
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 2 most recent journal entries recorded in Swedes on Blurty!'s Blurty:

  Saturday, October 25th, 2003
  11:16 pm
  [gayswede]
  tjena!
  hej.. jag heter joakim och jag är svensk, men jag bor i usa.. så mest skriver jag på engelska. men i alla fall.. det är väl inte så många här nu, men det får man väl ändra, eller hur? ha.. nu får jag väl gå. hej då!

  Current Mood: amused
  Current Music: p3 svea
  Tuesday, February 25th, 2003
  9:24 am
  [madrisere]
  Hey everyone!

  This is a new community for Sweden on blurty! Feel free to use English or Swedish when writing in! Post your articles or anything about Swedish culture, etc, etc. Have fun!
About Blurty.com