Create Journals
Update Journals

Journals
Find Users
Random

Read
Search
Create New

Communities
Latest News
How to Use

Support
Privacy
T.O.S.

Legal
Username:
Password:

WeightLoss Calculator (weightlosscalcu) wrote,
@ 2010-10-24 13:53:00
Previous Entry  Add to memories!  Add to Topic Directory  Tell a Friend!  Next Entry


(Read comments) - (Post a new comment)


(Anonymous)
2011-04-18 08:57 (link)
Boj s pestmi

Boks je eden najstarejših športov v Sredozemlju, saj so se s pestmi bojevali že na antičnih olimpijskih igrah. Boj s pestmi iz časa starih Grkov je bil bolj surov in veliko nasilnejši. Za razliko od današnjega boksa, boji s pestmi niso bili časovno omejeni in so trajali, dokler eden izmed tekmovalcev ni bil izločen oziroma se je vdal. Zgodovina boja s pestmi se nadaljuje v Rimu, vendar ne kot športna dejavnost, temveč kot metoda vojaškega urjenja. Zanimivo je, da so Rimljani sprejeli zakon, po katerem se udeleženec boja s pestmi strinja s tveganjem, da je lahko v dvoboju ranjen in se zato odpoveduje odškodnini.

Več na: http://razkrito.net/zgodovina-od-boja-s-pestmi-do-boksa/

(Reply to this) (Thread)


(Read comments) - (Post a new comment)

© 2002-2008. Blurty Journal. All rights reserved.