Create Journals
Update Journals

Journals
Find Users
Random

Read
Search
Create New

Communities
Latest News
How to Use

Support
Privacy
T.O.S.

Legal
Username:
Password:

blairbitch (sardonique) wrote,
@ 2007-07-11 01:07:00
Previous Entry  Add to memories!  Add to Topic Directory  Tell a Friend!  Next Entry

  pangit.

  sa wakas, nabuksan ko rin Tabulas ko. Nung mga nakaraang linggo kasi, sa tuwing maglo-log-in ako ay sa page ng ibang tao ako napupunta. Weird dahil para bang ako nag-log-in gamit ang username at password niya, at napapasok ko ang account niya. buti na lang mabait ako't wala akong ginawang masama sa account niya. Wawa pa man din at mas bata sakin -_-'

  hay naku, may mga taong alam ko di na dapat iniisip, mga dapat kinakalimutan na dahil yun naman ang ginawa sakin, pero gustuhin ko man (at oo, gusto ko), di yun nangyayari. Naiisip ko pa rin halos araw araw kahit wala namang mga bagay o pangyayari sa paligid/araw ko na posibleng makapagpaalala sa kanya.

  Ayoko na. Napagod na ako.

  Ayoko na.

  Ayoko na. 

   

  Currently Listening: never again - kelly clarkson(Post a new comment)
© 2002-2008. Blurty Journal. All rights reserved.