Create Journals
Update Journals

Journals
Find Users
Random

Read
Search
Create New

Communities
Latest News
How to Use

Support
Privacy
T.O.S.

Legal
Username:
Password:

Hoezenpoes (hoezenpoes) wrote,
@ 2003-09-21 18:30:00
Previous Entry  Add to memories!  Add to Topic Directory  Tell a Friend!  Next Entry

  Current music:muse___sober


  jij hier?
  ik daar?!

  ik heb honger, vdomme.  sinds ik hier woon luister ik soms naar de radio
  ik kijk zelfs soms weer eens tv (trainspotting!)

  ik hoorde een liedje, op de radio.
  het klonk als muse
  het klonk fijn,
  ik ga het zoeken.

  over 12 dagen zit ik in toscane (y).


(Post a new comment)
© 2002-2008. Blurty Journal. All rights reserved.