Create Journals
Update Journals

Journals
Find Users
Random

Read
Search
Create New

Communities
Latest News
How to Use

Support
Privacy
T.O.S.

Legal
Username:
Password:

FROZEN_DREAMZ (zetetic) wrote,
@ 2003-09-25 18:18:00
Previous Entry  Add to memories!  Tell a Friend!  Next Entry

  Salamat Ezra, (thanks Natasja!)

  underparanoia, ikaw parin ang mas magaling magsulat na lathala sa tagalog. Hanga ako sa iyong katapangan at boung tatag mong nagawa ang tama ^_0.

  Di ako nakatulog kagabi. Siguro nagkaphobia lang talaga ako kahapon sa pagkakulong ko sa CR nang tatlongpung minuto. Baka naman magkasakit ako ng UTI sa pagpigil ko sa pagihi. Laki na talaga ang takot ko. Masama pa nito baka maging ANTI social ako sa mga kabaitan ng mga tao dito sa paligid. Isa pa, masakit ang katawan ko sa kabubunggo ko sa pinto para mabuksan. Pero, ika nga nila "The show must go on".

  Dapat magonline ako kahapon, ngunit napili ako ng mga BSIT ng Computer Science dito sa UPHR bilang tutor sa kanilang proyekto sa HTML and Webdesign Contest, para sa COMSCI week na magumpisa bukas hangang Sabado. May nagaalok sa aking ng tickets para sa SugarFree concert itong Sabado, sana lang makanood ako ==0_0==.

  ==0_0== ==0_0== ==0_0==
  To Natasja ::
  I hope you all dont mind, but I need to thank Natasja, for her comments and helping me with the layout and the tagboard! Your kao-ani.com is really cute ==^_^==. I hope that you would not get fed up in helping me modifying here. You are right, there are alot of possibilities that I can do here. ==^_0==.

  Maybe when I am through with all the stuffs am currently spammed with, I will use the Hello Kitty smillies that I requested fromGyrl.net before. A lot of thanks from Gaile<3!

  am outta here! till my next post...


(Read comments)

Post a comment in response:

From:
 
Username:  Password: 
Subject:
No HTML allowed in subject
 

No Image
 

 Don't auto-format:
Message:
Enter the security code below.


Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.

Allowed HTML: <a> <abbr> <acronym> <address> <area> <b> <bdo> <big> <blockquote> <br> <caption> <center> <cite> <code> <col> <colgroup> <dd> <dd> <del> <dfn> <div> <dl> <dt> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <ins> <kbd> <li> <li> <map> <marquee> <ol> <p> <pre> <q> <s> <samp> <small> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <tt> <u> <ul> <var> <xmp>
© 2002-2008. Blurty Journal. All rights reserved.