Create Journals
Update Journals

Journals
Find Users
Random

Read
Search
Create New

Communities
Latest News
How to Use

Support
Privacy
T.O.S.

Legal
Username:
Password:

dead to the world (woonda_) wrote,
@ 2004-08-04 19:00:00
Previous Entry  Add to memories!  Add to Topic Directory  Tell a Friend!  Next Entry

  Current mood: crappy
  Current music:anastacia - sick and tired

  grr grr grr.
  joku saatanan vittupää on pölliny multa 63 euroa! vaivalla ansaitut rahat, monet tunnit tuolla saatana suolla keskellä ei mitään - aivan hukkaan. Jos joskus saan tietää kuka ne vei, työnnän sille sakset kurkkuun.
  yay, nyt katsomaan yami no matsueta :D Täsä joku piifrustus jonka äsken suttaisin..:P sitäon muunnelltu tietsikalla, se alkuperäisempi ei oo noin musta, so on btw tsunamis.

  Title/Description(Read comments)

Post a comment in response:

From:
 
Username:  Password: 
Subject:
No HTML allowed in subject
 

No Image
 

 Don't auto-format:
Message:
Enter the security code below.Allowed HTML: <a> <abbr> <acronym> <address> <area> <b> <bdo> <big> <blockquote> <br> <caption> <center> <cite> <code> <col> <colgroup> <dd> <dd> <del> <dfn> <div> <dl> <dt> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <ins> <kbd> <li> <li> <map> <marquee> <ol> <p> <pre> <q> <s> <samp> <small> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <tt> <u> <ul> <var> <xmp>
© 2002-2008. Blurty Journal. All rights reserved.