Create Journals
Update Journals

Journals
Find Users
Random

Read
Search
Create New

Communities
Latest News
How to Use

Support
Privacy
T.O.S.

Legal
Username:
Password:

Gawdrian (gawdrian) wrote,
@ 2004-01-24 14:21:00
Previous Entry  Add to memories!  Add to Topic Directory  Tell a Friend!  Next Entry

  Current mood: calm
  Current music:muse - feeling good

  PLUG IT BABY !!!
  no joo. aika kumallinen olo. siis en oo onnelline enkä kummiskaan surullinen. tämmönen möh. olo.
  en tiiä. pitäs viel laittaa tukkaa ja meikata kun viideltä suuntaan påriin kattoon juttaa ja sen jälkeen pitäs vielä keretän menemään tainalle. siel on jokutapaset pippalot. niinkuin aina.
  katsoo nyt kuinka mun aikataulu menee ja saanko ees sit kyyttii kotiin millään. ku emmä tiiä. porukatki katos jonneki ihan ihmeeseen ei meinaan mitään tietoo missä ne on oikeen. on ne nyt aik kaua ollu poissa. tulisivat vaan ennen viittä ni saisin kyydin pussipysäkille ja silleen.
  ei muuta ja sit rahaa et saan ostettuu kaakaoo ja maksettuu matkat ja silleen.(Read comments)

Post a comment in response:

From:
 
Username:  Password: 
Subject:
No HTML allowed in subject
 

No Image
 

 Don't auto-format:
Message:
Enter the security code below.Allowed HTML: <a> <abbr> <acronym> <address> <area> <b> <bdo> <big> <blockquote> <br> <caption> <center> <cite> <code> <col> <colgroup> <dd> <dd> <del> <dfn> <div> <dl> <dt> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <ins> <kbd> <li> <li> <map> <marquee> <ol> <p> <pre> <q> <s> <samp> <small> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <tt> <u> <ul> <var> <xmp>
© 2002-2008. Blurty Journal. All rights reserved.